«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Özbegistanda biziň halklarymyzyň doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine türkmen Lideriniň goşýan şahsy goşandyna ýokary baha berýärler, ýokary döwlet derejesinde ýola goýulýan ynanyşmak, açyk we netijeli syýasy gatnaşyklar ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň özenini düzýär. Goňşy döwletler, şol sanda Özbegistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek milli daşary syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.