«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Türkmenistan demokratiýany, adam hukuklaryny, ynsanperwerligi we adalaty dabaralandyrmakda özüniň asyrlarboýy arzuwlap gelen röwşen ýoluny saýlap aldy. Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna we demokratik ýörelgelere esaslanyp, halkymyzyň däp-dessurlaryna, medeni gymmatlyklaryna pugta eýermek bilen, halkara giňişliginde uly abraýa eýe boldy. Alnyp barylýan işlerde hormatly Prezidentimiziň depginli ösüşi nazarlaýan ynsanperwer, öňdengörüjilikli we parasatly syýasaty aýdyň şöhlelenýär.