«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň agza döwletleriniň ählisi bilenTürkmenistany dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk we birek-biregi hormatlamak ýörelgelerine esaslanan taryhy gatnaşyklar, köpýyllyk hyzmatdaşlyk birleşdirýär. Bularyň hemmesi düşnükli we açyk ýörelgelerde özara ýakynlaşmagyň, netijeli gatnaşyklary ýola goýmagyň, hyzmatdaşlygyň ugurlaryny we görnüşlerini işläp taýýarlamaga çemeleşmeleriň goşmaça şerti bolup hyzmat edýär.