Все новости

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

AJY NARPYZ

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gaýtarma depe

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

ALTYN ASYRYŇ ALTYN ZEHINLERI

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan 2 gatly söwda merkezi

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gowşuthan gala.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan 320 orunlyk çagalar bagy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Kaka etrabynyň Şükür bagşy daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän “Ýigit” hojalyk jemgyýeti