Dürli

Türkmen çöregi

Türkmen çöregi

“Harmanyňa bereket, babadaýhan!”

“Harmanyňa bereket, babadaýhan!”

TÜRKMENISTANDA DOSTLUKLY DÖWLETIŇ BAŞTUTANY HATYRALANDY

TÜRKMENISTANDA DOSTLUKLY DÖWLETIŇ BAŞTUTANY HATYRALANDY

Tebigaty ýangyndan goralyň!

Tebigaty ýangyndan goralyň!

Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisi bilen tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisi bilen tanyşdy

Sagdyn bolmak isleseň, welosport bilen meşgullan

Sagdyn bolmak isleseň, welosport bilen meşgullan

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ak bugdaý etrap Geňeşiniň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap Geňeşi tarapyndan 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 26-na geçirlen çäre